ผลิตภัณฑ์ล้างลอกแว๊กซ์ 3M (FLOOR STRIPPER) 3.8ลิตร