ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

 • หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 • สำนักงาน กสทช.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อำเภอสะเดา
 • โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
 • โรงเรียนพัฒนาทักษะถาวรสุข
 • วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฏร์นิกร
 • โรงพยาบาลคลองหอยโข่ง
 • โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์
 • บริษัท หาดใหญ่ ออโต้โมบิล จำกัด
 • บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท ประกันคุ้มภัย จำกัด (มหาชน) สาขาหาดใหญ่
 • บริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จำกัด
 • บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด
 • บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด
 • บจก. อาคเนย์ประกันภัย
 • บจก. อาคเนย์ประกันชีวิต
 • บจก. ไทยยานยนต์
 • บจก. พูนสุขพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
 • บจก.  แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
 • บจก. นูสกินเอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
 • โมกวา แมนชั่น ปาร์ค