ผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นฆ่าเชื้อ 3M กลิ่นตะไคร้หอม DISINFECTANT DEODORIZER (CITRONELLA) 3.8 ลิตร