ครีมขจัดคราบเอนกประสงค์ พรีมิกซ์ เอ็น 2 ขนาด 4.5 ลิตร