กล่องบรรจุกระดาษม้วนใหญ่ BJC รุ่นเคลียร์ (น้ำเงิน,น้ำตาล)