(คู่มือใช้งาน) การจัดการข้อมูลสินค้า

การเพิ่มข้อมูลสินค้า

สามารถศึกษาการเพิ่มข้อมูลสินค้าได้จากวิดีโอด้านล่าง

การกำหนดคุณสมบัติข้อมูลสินค้า (Attributes)

การแก้ไขสินค้า

สามารถแก้ไขสินค้าได้โดยเลือกเมนู “แก้ไข” การแก้ไขข้อมูลต่างๆ ทำได้เช่นเดียวกับการเพิ่มข้อมูลสินค้า

การลบสินค้า

เลือกคำสั่ง “ย้ายไปถังขยะ”